Upute light.net PBSMUP - prijava stranih turista

PBSMUP - prijava stranih gostiju

glavni-prozor-prijava-mup

Prijava boravka stranaca obavlja se posebnim protokolom preko portala pbs.mup.hr.

Klikom na karticu PBSMUP otvara se tablica s podacima koji su spremni za prijavu policiji.

U posljednjem stupcu tablice (MUP) nalaze se kontrolne kućice koje su zadano označene za prijavu odnosno odjavu. Odznačivanjem kontrolnih kućica pojedini gost neće biti prijavljen odnosno odjavljen u prvom sljedećm slanju datoteke.

Označavanjem kontrolne kućice odvoji prijave i odjave turista (iznad tablice lijevo) korisnik može vidjeti koje strane goste prijavljuje, a koje odjavljuje otpremanjem sljedeće datoteke.

Klikom na link Izradi i pošalji datoteku prijave stranaca PBSMUP.TXT aktivira se procedura izrade datoteke i njezinog spremanja u neku mapu na disku korisničkog računala. Program će otvoriti web stranicu portala i pripremiti datoteku za prijenos. Korisnik sam upravlja protokolom prijenosa. O uspješnoj izradi datoteke i prijenosu u statusnom retku pojavit će se odgovarajuća poruka.

POSEBNA PONUDA
za korisnike Windows 7 i Vista

turistsoft.light.net

- knjige domaćih i stranih gostiju
- popis gostiju
- internet prijava gostiju turističkoj zajednici

- internet prijava stranaca policiji
- statistika dolazaka i noćenja
- obračun boravišne pristojbe

- jednostavna instalacija

- suvremeno sučelje
- web.help podrška

BESPLATNO
za male korisnike

PREUZMI OVDJE - ODMAH!